Om årlig Generalforsamling i Vedbæk Tennisklub

Som tidligere annonceret, er årets ordinære generalforsamling udsat. Dette som følge af Covid-19 og forsamlingsrestriktionerne.

Bestyrelsen vil indkalde til ordinær generalforsamling når fysiske møder ,med op til 50 deltagere, igen er mulige. Naturligvis under iagttagelse af myndighedernes anvisninger.

Den nuværende bestyrelse fortsætter, indtil ny ordinær generalforsamling har været afholdt. Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til bestyrelsesformand Lars Winther.

Så snart myndighederne tillader det, vil bestyrelsen meddele retningslinjer for åbning af udendørssæsonen. Udendørs spil er andre år startet ultimo april/primo maj .

Alle relevante myndighedsanvisninger vil også i den forbindelse blive efterlevet fra klubbens side.

 

På vegne af bestyrelsen,

Lars Winther

Formand