Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Torsdag den 10. september 2020 indkaldes til ordinær generalforsamling i Vedbæk Tennisklub

Tid og sted: kl. 19 i Vedbæk Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter.

Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Jf. klubbens vedtægter skal sådanne forslag være bestyrelsesformanden i hænde senest 18. juli.

Der serveres efter generalforsamlingen et let traktement til de fremmødte medlemmer. Af hensyn til bestilling af sandwich bedes interesserede deltagere venligst sende deres tilmelding til sekretaer@vedbaektennis.dk senest torsdag den 3. september 2020.

Medlemmer der har spørgsmål eller kommentarer til indkaldelsen er velkomne til at kontakte formanden for yderligere information. formand@vedbaektennisklub.dk

Læs den officielle indkaldelse her: Generalforsamling-VT-indkaldelse-2020