Generalforsamling aflyst

Aflysning af ordinær generalforsamling i Vedbæk Tennisklub den 31. marts 2020

 

I lyset af den desværre fortsat eskalerende corona-virus smitte har bestyrelsen besluttet at aflyse den forestående generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på et senere tidspunkt, men er indtil videre udsat på ubestemt tid grundet den helt særlige situation som vi befinder os i.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til klubbens formand Lars Winther.

 

Vedbæk Tennisklub

Bestyrelsen

 


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vedbæk Tennisklub

tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19

i Vedbæk Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning suppleret af udvalgsformænd
  • Forelæggelse af revideret regnskab ved klubbens kasserer
  • Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer
  • Behandling af indkomne forslag:  Afventer evt. indkomne forslag
  • Valg af formand. Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klubsekretær Bjørn Lange og bane- og anlægsformand Carsten Skjold er på valg. Bestyrelsen indstiller begge kandidater til genvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed, dog ønsker Nikolaj Blohm Rasmussen at udtræde. Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser, hvis man ønsker at bidrage til bestyrelsens arbejde som formelt medlem.

  • Valg af to revisorer
  • Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement til de fremmødte medlemmer. Af hensyn til bestilling af sandwich bedes interesserede deltagere venligst sende deres tilmelding til sekretaer@vedbaektennis.dk senest tirsdag den 24. marts 2020.

Alle medlemmer, der har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående dagsorden, er meget velkomne til, at kontakte formanden for yderligere information.

Vi ser frem til forhåbentligt stort fremmøde til klubbens generalforsamling.

 

På bestyrelsens vegne,

Lars Winther, Formand