Information om åbning af anlæg

Orientering  vedr. åbning af udendørssæsonen 2020

 

Bestyrelsen i Vedbæk Tennisklub har på det seneste bestyrelsesmøde grundigt drøftet hvordan vi som klub skal forholde os ifm. åbning af udendørssæsonen i en alvorlig Corona-tid.

Alle retningslinjer, anbefalinger og vejledninger fra relevante myndigheders side har frem til nu været respekteret og efterlevet af klubben. Dette har bl.a. betydet at al indendørstræning i klub regi, både for juniorer og seniorer, har været aflyst i flere uger.

Igennem mange år har vi åbent vores udendørsanlæg ultimo april/primo maj og dette har vi også disponeret ud fra i år med klargøring af baner, klubhus m.v. Dette har vi gjort uagtet, at vi endnu ikke kender til mulighederne for at åbne anlægget.

Dansk Tennis Forbund (DTF) har senest den 13. april meldt ud, at de anbefaler, at alle tennisklubber fortsat holder lukket både indendørs og også indtil videre ifm. den forestående udendørssæson.

DTF har baseret deres anbefaling på baggrund af udtalelser fra DIF (Dansk Idræts Forbund) og DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger), der henover påsken har ført konsultationer med både Sundheds- og Kulturministeriet.

På denne baggrund har Bestyrelsen besluttet, at der i år ikke gennemføres de sædvanlige klubaktiviteter ifm. åbning af udendørssæsonen, herunder fælles morgenmad, standerhejsning m.v.

Indtil videre holdes hele vores udendørsanlæg fortsat lukket omfattende både baner og klubhus.

Klubhuset vil således forblive aflåst, ligesom der ikke opsættes net på banerne. Banerne må således ikke benyttes og skal have ro til at ’sætte sig’ under Jan Toubøl og Carsten Skjolds kyndige pasning og klargøring.

Bestyrelsen følger på daglig basis udviklingen i myndighedernes anvisninger og der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen ønsker at åbne vores udendørs anlæg, så snart der fra officielt hold gives tilladelse hertil.

Spørgsmål eller kommentarer til ovenstående kan rettes til bestyrelsesformand Lars Winther.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Vedbæk Tennisklub

Lars Winther

Formand