Betaling af medlemskab og træning

Som annonceret i medlemsorienteringen udsendt 25. april er Vedbæk tennisklub gået fra ”fakturering først og dernæst udsendelse af betalingsopkrævning” til at ”Betalingen er adgangsbilletten til ydelse eller arrangement”. Man skal nu som medlem selv ind og købe sine ydelser (kontingent/træning) i booking/administrationssystemet.

Hvordan er det så gået siden starten på udendørs sæsonen?

Langt de fleste har fundet ud af at købe de nødvendige ydelser uden ekstra støtte. Men nogen få har haft svært ved at betale. Årsagerne hertil er flere. F.eks. manglende betalingsmiddel (Dankort eller MobilePay) eller besvær med at betjene booking- og betalingssystemet fra mobiltelefon. Desuden har vores hjemmeside ikke været tydelig nok i annonceringen af det nye betalingsprincip.

Det sidste rådes der bod på med dette indlæg.

Om betaling gælder, at enhver ydelse bortset fra junior Sommer Camp, fordrer medlemskab og betaling af årskontingent. Der ud over skal der også betales for den konkrete ydelse.

Så aftaler en person 2½ times træning om ugen forventes det altså, at han/hun (eller for juniorer: hans/hendes forældre) selv indkøber både sæson medlemskab og den træning medlemmet har tilmeldt sig.

Hvis betalingen ikke er faldet kan man principielt risikere, at blive udelukket fra træningen og/eller fra at spille på klubbens baner (alt efter hvilke ydelser der ikke er betalt).

Klubbens ledelse er dog klar over, at ikke alle kan nå at omstille sig, med så relativt kort varsel. Derfor gør vi hvad vi kan, for at tydeliggøre de ny betalings-principper over for medlemmer der endnu ikke har betalt. Vi har endnu ikke udelukket nogen fra hverken spil eller træning, og vi håber ikke det bliver nødvendigt.

Jeg nævnte også “tekniske begrænsninger” … Som klubbens system fungerer i dag, er visningen på smartphone optimeret mod at booke baner. Det lille display på en telefon kan gøre det vanskeligt at finde og betale ydelser som årskontingent og træning. I øvrigt er de vejledninger vi har udformet alle rettet mod PC- og MAC-betjening af klubbens booking- og betalingssider. Derfor anbefaler vi, at du benytter PC eller MAC, når du betaler for medlemskab og andre klub-ydelser.