Spændende pilotprojekt i Vedbæk Tennisklub 

Der er stadige ledige pladser tilbage…

Vedbæk Tennisklub vil gerne styrke værditræning og det lange perspektiv! Derfor er det med stor glæde at vi fra udendørssæsonen af opstarter et pilotprojekt der hedder “Tennis/Idræts fritidsklub”.

Vi er ekstrem glade for at kunne udvide og udvikle klubbens træningsmuligheder for Vedbæk Tennisklubs ungdomsmedlemmer. Det er vigtig for os som klub at sætte gang i talentudviklingen og ikke mindst give så mange spillere muligheden for at hygge sig med hinanden. Pga skolereformen og vores begrænsede indendørsfaciliteter håber vi med dette tiltag at alle ungdomsspillere i klubben tager imod dette tilbud. Vores vision er nemlig at styrke fællesskabet igennem træningsmuligheder, hvor der er tid og rum til fordybelse samt dygtiggøre sig som spiller.

Vi vil gerne gå imod tidens trend, hvor alt skal være intensivt med hurtige målbare resultater. Der skal være mere tid og plads til at gøre tingene i et mere roligt tempo. Stærke værdier skal bære træningen og det kræver tid, hvis de skal indarbejdes. Derfor tror vi på, vores “Tennis/Idræts fritidsklub” vil kunne bidrage positivt til klubbens træningsmiljø.

Strukturen er følgende på Tennis/Idræts fritidsklubben:
Ansvarlig træner på anlægget: Cheftræner, Thomas Nowak
Dag: Mandag – Fredag
Sted: Gøngehusvej 25B, 2950 Vedbæk.
Tidsrum: Kl. 14.30 –  16.00 (Man er mere end velkommen til at blive i klubben længere tid)
Periode: 30. april – 21. september (Der er ikke er træning på skoleferie- og fridage).

Pris; 1500kr for en hel sæson (Mulighed for 7,5 times aktivitet om ugen)

Indhold:
Træningen vil tage udgangspunkt i, at den enkelte spiller skal lære at tage vare på sin egen træning. Det vil sige, at vi vil skabe robuste og ansvarsbevidste spillere, der igennem viden og sunde værdier selv kan løfte deres spil i en positiv retning. Derudover vil indholdet af træningen tage udgangspunkt i et bredt funderet tennis perspektiv. Det skal forstås på den måde, at vi gerne vil skabe hele tennisspillere, hvor det lange læringsmæssige perspektiv er i fokus. Derved tror vi på at vi kan skabe de bedste tennisspillere.

Thomas Nowak vil være tilstede på hele anlægget og sørge for at der er aktivitet på alle tennisbanerne som også udenfor banerne. Thomas vil forsøge at skabe et helt nyt miljø hvor alle børn der er tilmeldt ordningen får en t-shirt, som skaber en fælles identitet og ikke mindst en fællesskabsfølelse hos de unge mennesker. Udover det vil der være musik på hele tennisanlægget fra kl. 14.30-16.00 imens der bliver spillet tennis, bordfodbold, minitennis, leget og hygget i klubben. Vi vil arbejde på at lave en frugtordning hvor man har mulighed for at tilkøbe en frugtordning eller andet mad/drikke indtil mor eller far kommer og henter.

Bemærk at denne Tennis/Idræts fritidsklub er et tilbud hvor man kan supplere/kombinere den ”klassiske” træning man har haft tilmeldt sig, med et mere fleksibelt tidspunkt hvor man kan komme når man har tid/lyst. Husk, det skal være lysten der driver værket.

Vi vil lave en helt ny klub hvor vi alle sammen skal være sammen, på samme tidspunkt!

Kunne du tænke dig at være med fra start eller har du nogle spørgsmål vedrørende ordningen, så skriv til Thomas Nowak via mail: cheftraner@vedbaektennis.dk

Med venlig hilsen

Thomas Nowak

tenniscartoon