Velkomstbrev

Kære nye ungdomsmedlem,

tak fordi du har meldt dig ind i Vedbæk Tennisklub. Vi ønsker dig velkommen og vil også gerne give dig lidt information om klubben.

Vedbæk Tennisklub er en hyggelig klub med godt 500 medlemmer, hvoraf mere end 200 er ungdomsspillere. Vedbæk Tennisklub blev stiftet i 1916 og er i dag som dengang den største sport i Vedbæk.

Spillemuligheder

Om sommeren kan man spille på Gøngehusvej 25B, hvor vi har vores klubhus og 5 udendørsbaner. Der er åbent dagligt i udendørssæsonen fra ca. 1.maj til ca. 1.oktober. I udendørssæsonen foregår træningen her, og man kan også selv reservere baner uden for træningen. Om vinteren tilbyder vi træning i Hørsholm-Rungsted Tennisklubs hal, i Rundforbi Tennishal og i Vedbæk Skoles hal. Alle steder er der omklædnings- og badefaciliteter.

Reservering af udendørsbaner

Tegning af baner sker på en tavle uden for indgangen til omklædningsrummene. Der skal 2 medlemmer til at reservere en bane.
Som junior, dvs. er man under 18 år, kan man ikke reservere baner på hverdage efter kl. 18.00, men du er meget velkommen til at spille, hvis banerne ikke er optaget.
Der kan tegnes en time ad gangen frem i tiden, og når den er spillet, kan der reserveres en ny.

Træningsmuligheder

Som ungdomsmedlem kan du benytte dig af Vedbæk Tennisklubs træningstilbud for ungdomsspillere. Der tilbydes træning på flere niveauer fordelt efter alder og spillestyrke. Inden ny sæsonstart lægges indbydelse og tilmeldingsblanket til træning på klubbens hjemmeside og sendes med e-mail til alle, der har trænet i tidligere sæson. Er du ikke tilmeldt træning endnu, men gerne vil blive det, kan du henvende dig til vores cheftræner for at aftale, hvor du kan træne.

Andre aktiviteter

Vi ønsker at have et aktivt klubliv også for ungdommen i Vedbæk Tennisklub, og tilbyder udover træning også andre aktiviteter. Vi stiller med hold til Sjællands Tennisunions holdturneringer, og arrangerer selv forskellige turneringer, stævner og træningslejre og –træf. Aktiviteterne rettes mod forskellige niveauer, så der er aktivitetstilbud til alle, der har lyst.

Du kan få information om aktiviteter og træning på Vedbæk Tennisklubs hjemmeside: www.vedbaektennis.dk og i udendørssæsonen
på opslagstavlen i klubhuset.

Yderligere Information

Hvis du har spørgsmål vedrørende ungdomsfdelingen, er du velkommen til at kontakte ungdomsformand Jeanette Caspersen på telefon 2022 9917 eller på e-mail til ungdomsformand@vedbaektennis.dk.

Du kan også kontakte klubbens sekretær Jette Granhof på telefon 2262 4214, eller på e-mail til sekretaer@vedbaektennis.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende træning, kan du kontakte cheftræner Thomas Nowak på telefon 2614 2361 eller på e-mail til cheftraener@vedbaektennis.dk

Vi håber, du får glæde af dit medlemskab i Vedbæk Tennisklub, og vi glæder os til at se dig på banerne.

Med venlig hilsen
Vedbæk Tennisklub

Jeanette Caspersen
Ungdomsformand