Senior Klubmesterskaber 2023

Også i år skal vi finde klubmestre i Vedbæk Tennisklub.

Mesterskabs¬turneringen afvikles fra lørdag den 19. august og frem til finaledagen søndag den 10. september. Finaledagen vil byde på både god tennis og hyggeligt samvær. Kom til morgenmad fra kl. 9:00. Senere på dagen diskes der op med pølser fra grill samt lidt at drikke til.

Intet klubmesterskab uden deltagere. Du kan tilmelde dig i følgende rækker, dog maksimalt 2 rækker:

Mesterrækker: HSA, DSA, HDA, DDA, MIXA. Fortrinsvis 1. & 2. Holdspillere samt de bedste ungdomsspillere
Motionsrækker: HSB, DSB, HDB, DDB, MIXB. Kun åben for seniorer
Veteranrækker: HSV, DSV, HDV, DDV, MIXV. For kvinder/mænd 60+ & kvinder/mænd 70+ (ny række)

Turneringsledelsen forbeholder sig ret vil at slå rækker sammen eller eventuelt helt aflyse udvalgte rækker, hvis der ikke er deltagere nok.

Kampformat: Samtlige rækker afvikles efter Cup system. Det betyder, at enhver kan spilles bedst af tre sæt med match-tiebreak (også kaldet en super-tiebreak) ved lige pointstilling sidst i 3. sæt. På finaledagen spilles der også med match-tiebreak.

Der bliver sat dato og tidspunkt på alle kampe. Har du ikke mulighed for at spille den pågældende dag skal du selv kontakte modstanderen for at flytte kampen. Samtlige indledende kampen SKAL være afviklet før finaledagen. På finaledagen spilles KUN finaler.

Kampresultater noteres af spillerne på skemaet i klubhuset. I spiller med egne bolde. Dette gælder dog ikke i finalekampe, hvor klubben udleverer bolde.

Tilmelding: Tilmelding og betaling sker via klubbens online bookingsystem. Under ”Vælg varegruppe” skal du vælge ”Senior arrangementer” og dernæst vælge den række som du/I gerne vil spille. Tilmeldings¬proceduren er den samme for singler og doubler.

Bemærk venligst at du skal skrive hvem du spiller double med samt i hvilken række til cheftraener@vedbaektennis.dk

Pris: Single 75 kr. og double 50 kr. (Begge priser er pr. række)

Tilmeldingsfrist: Søndag den 06. august 2023.

Turneringsplanen opslås på klubbens hjemmeside og i klubhuset senest fredag den 18. august 2023.

Med sportslig hilsen

Vedbæk Tennisklub