Midlertidigt stop for nye seniorer ophævet

advarselsskilt-med-tennis

Seneste nyt 1. juli 2021:

En grundig sanering blandt medlemmer i restance på kontingent betyder, at vi nu igen har plads til nye seniormedlemmer. Indmeldelsesstoppet er hermed ophævet! 

————————————–

Bestyrelsen har 26. maj besluttet at indføre midlertidigt stop for nye seniorer i klubben.  Undtaget for dette stop er medlemmer der indmeldes som følge af sponsoraftale.

Det er fortsat muligt at tilmelde nye juniorer, men også på juniorsiden er der stor aktivitet. Så vil din søn eller datter spille tennis anbefaler vi, at du først skriver til cheftraener@vedbaektennis.dk for at høre, hvornår dit barn kan træne.

Senioransøgere som udfylder klubbens ansøgningsformular skrives gebyrfrit på venteliste. De vil blive tilbudt indmeldelse i det tempo andre seniormedlemmer melder sig ud.

indmeldelsesstoppet gælder foreløbigt resten af udendørssæsonen 2021. Bestyrelsen vurderer løbende, om stoppet kan lempes. Det bliver det f.eks., hvis vore baner står u-bookede de timer som erhvervsaktive voksne normalt booker.

Gennem de seneste 1½ år har klubben fået rigtigt mange nye aktive voksne tennisspillere. Indmeldelsesstoppet er indført, for at tilgodese medlemmernes mulighed for at finde ledige baner.

På bestyrelsens vegne

Bjørn Lange, Sekretær