Generalforsamling 2024 – 26. feb.

GENERALFORSAMLING 2024 I VEDBÆK TENNISKLUB Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vedbæk Tennisklub. Mandag den 26. februar 2024 kl. 19:00 i Vedbæk Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk. Dagsorden iht. klubbens vedtægter: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning suppleret af udvalgsformænd Forelæggelse af revideret regnskab ved klubbens kasserer Fastlæggelse af kontingent og indskud for […]

Ekstraordinær generalforsamling 16. maj 2023 kl. 19:00

Der indkaldes hermed til  ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag d. 16. maj. 2023 kl. 19:00 i klubhuset på Gøngehusvej 25b.   Mål for den ekstraordinære generalforsamling: Der skal opstilles, og vælges, ny bestyrelse. Den ny bestyrelse skal være funktionsdygtig. Kan der ikke findes en funktionsdygtig bestyrelse, skal der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling.   Hvem kan deltage? […]

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling for 2021 i Vedbæk Tennisklub. Tid og sted: Torsdag den 9. september 2021 kl. 19 i Vedbæk Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk. Dagsorden iht. klubbens vedtægter. Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Jf. klubbens vedtægter skal sådanne forslag være bestyrelsesformanden i hænde senest 18. juli. Der serveres efter generalforsamlingen […]