Ungdomstræning i Vedbæk Tennisklub

Af hensyn til vores medlemmer, inddeler vi spillere der ønsker træning i forskellige medlemsgrupper. Her ser du vores forskellige medlemsgrupper;

Tennisskole (Nystartet/letøvet og forældre-barn):

Denne medlemsgruppe er for dem der aldrig før prøvet tennis, eller ikke har spillet det så meget.
• Træningen foregår i grupper og er niveau- og alders-inddelt.
• Spillerne får tilbudt 1-3 træningspas om ugen.
• Der er max 4 spillere pr minitennisbane
Træningen er baseret på Play and Stay konceptet. Tennis er for alle, og Play & Stay konceptet sikrer at tennis bliver let og sjovt og sundt. Play & Stay konceptet kan med stor fordel bruges af alle aldersgrupper, men er primært rettet mod at give børn og unge en let og sjov introduktion til tennisspillet ved at benytte langsommere bolde på mindre baner samt ved at lade dem serve, spille og vinde point fra første færd.

Forældre-barn træning er primært rettet imod de yngste spillere i klubben så de får en tryg start med deres forældre omkring sig.

Hvad trænes på Tennisskolen (minitennis)?

Til minitennis tages der udgangspunkt i tennisrelaterede lege og øvelser der forbedrer boldfornemmelsen. Med skumbolden trænes basal tennisteknik, og gennem forskellige konkurrencer trænes børnene i at bruge slagene i forskellige spil-situationer.
Minitennis er en god mulighed for tidligt at få succesoplevelser med tennis, da minitennis er både let og sjovt. Minitennis er en god ide og godt når man skal lære de basale tennisslag, og der skabes her et solidt fundament som der senere kan bygges videre på gennem junior tennisskolen. Desuden giver minitennis en god introduktion til sporten med hensyn til spillet, reglerne og slagene.

Ungdomstræning (Øvet juniorer)

Dette er til dem der har lært den grundlæggende teknik og har en basis forståelse for tennisspillet.
• Her forventes det at spillerne har lært den grundlæggende teknik og har en basis forståelse af tennisspillet fysiske, taktiske og psykiske aspekter.
• Træningen foregår i grupper og er niveauinddelt.
• Spillerne får tilbudt 1-3 træningspas pr. uge
• Der er mellem 4-8 spillere pr bane

Hvad træner man på Ungdomstræningen?

Her bygges der videre på spillerens basale teknik, og man har mulighed for at forsætte sin udvikling som tennisspiller. Der vil blive stillet større krav til spilleren gennem kamptræning, tekniktræning og pointspil. Det handler dog stadig om, at det skal være sjovt at spille tennis, men der vil nu blive stillet større krav til den enkelte spiller. Af spillerne kan det forventes at man deltager i fx klubmesterskaberne, SM samt stævner med skum indendørs.

Så hvis man er interesseret i at udvikle sig som spiller, og samtidig blive udfordret med sine venner, så er Ungdomstræning i Vedbæk Tennisklub bestemt et sikkert valg og noget for dig.

Turneringstræning (Hold-/turneringsspiller)

For at blive elite-/turneringsspillere i Vedbæk Tennisklub talent skal du udtages af trænerteamet.
Spilleren, bliver vurderet ud fra følgende: spilforståelse, tekniskforståelse, samt motorik.
Gældende for alle spillere under som deltager i talent & elitetræningen er at man tilstræber at være turneringsaktiv.
• Træningen foregår i mindre grupper med max. 4 spillere pr. træner.
• Der trænes så vidt muligt ca. 25% nedad, 50 % på samme niveau og 25 % opad.
• Spillerne får tilbudt 3-8 træningspas pr. uge
• Spillerne skal deltage i klubbens fysiske træning og løbeklub
• Der er max 4 spillere pr bane
Klubben forventer, at spilleren deltager i følgende turneringer:
• Holdkampe
• Klubmesterskaber
• UM/DM
• SM
• VT´s egne turneringer
• Desuden bør spilleren deltage i minimum 8 turneringer om året

Fysisk træning

Der er fysisk træning for alle Hold-/turneringsspillere. Man udtages også til den fysiske træning og der er naturligvis mødepligt til den fysiske træning og/eller løbeklub