Fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling 16. maj

Kan du ikke deltage på den ekstraordinære generalforsamling, men ønsker til trods herfor at få indflydelse på vores klubs bestyrelsessammensætning, så kan du lade en anden stemme på dine vegne.

Det gør du, ved at udstede fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem som kan deltage.

En fuldmagt bør være uindskrænket i forhold til de emner som skal besluttes på generalforsamlingen. Det kan jo tænkes, at der på forsamlingen fremføres argumenter, som kan medføre ændret holdning til de emner der stemmes om. I det tilfælde vil det være dumt, hvis du på forhånd har bundet fuldmagtshaver til kun at kunne stemme på èn bestemt måde.

En fuldmagt betyder, at du overlader til en anden at bruge din stemme som han eller hun finder hensigtsmæssigt.

En fuldmagt skal indeholde følgende informationer:

  • Dit navn.
  • Dit medlemsnr.
  • Navn på den som må bruge din stemme.
  • Tilkendegivelse af, at du giver fuldmagtsmodtager ret til at stemme på dine vegne på generalforsamlingen den 16. maj 2023.
  • Din underskrift.

Dirigenten registrerer din fuldmagt på generalforsamlingen.

Sluttelig: HUSK, at hvert fremmødt stemmeberettiget medlem jf. klubbens vedtægter maksimalt må medbringe een fuldmagt.