Generalforsamling 2024 – 26. feb.

Jubilæumsbanner (med tekst)

GENERALFORSAMLING 2024 I VEDBÆK TENNISKLUB

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vedbæk Tennisklub.

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19:00

i Vedbæk Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter:

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning suppleret af udvalgsformænd
 • Forelæggelse af revideret regnskab ved klubbens kasserer
 • Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer
 • Behandling af indkomne forslag:
  1. Afventer evt. indkomne forslag fra medlemmerne
 • Valg af formand. Lars Winther har besluttet at træde tilbage. Bestyrelsen indstiller nuv. medlem af bestyrelsen Kristian Toft som ny formand.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. Klubsekretær Bjørn Lange og anlægsformand Carsten Skjold er på valg og opstiller til genvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed.
 • Valg af to revisorer
 • Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen serveres et let traktement til de fremmødte medlemmer.

Af hensyn til bestilling af sandwich m.v. bedes interesserede deltagere venligst sende deres tilmelding til sekretaer@vedbaektennis.dk senest onsdag den 21. februar 2024.

Medlemmer som måtte have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående dagsorden er meget velkomne til at kontakte formanden for yderligere information.

Vi ser frem til et stort fremmøde.

På bestyrelsens vegne

Lars Winther –  Formand